• Novinky

   • 27nov
     • Večerná škola pre rodičov

      Milí priatelia,
      Dovoľujem si Vás pozvať na online podujatie „Nadmerné používanie internetu u detí a mladých
      ľudí“, ktoré sa bude konať 30.11.2023; 17:30 – 19:00.
      O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/47L7QiBIx 
      Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/89453127986 
      Lektorom bude doc. Juraj Holdoš, psychológ a pedagóg z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
      Azda každému dospelému človeku, ktorý prichádza do styku s deťmi a mladými ľuďmi sa niekedy
      zdalo, že mobily a internet používajú nadmerne a že ich internetovanie negatívne vstupuje do ich
      života. Na stretnutí bude predstavená téma nadmerného internetovania, vrátane negatívnych
      dôsledkov na fyzické a duševné zdravie, vzťahy a akademický výkon. Prednáška poskytne pohľad na
      faktory, ktoré prispievajú k nadmernému používaniu internetu a stratégiu, ako s týmto problémom
      efektívne zápasiť. Zároveň sa budú diskutovať možnosti prevencie a podpora zdravého online
      správania, aby sa deti a mladí ľudia mohli bezpečne a s rozumom pohybovať v digitálnom svete.
      Prednáška je určená pre rodičov, pedagógov, odborníkov v oblasti duševného zdravia a všetkých, ktorí
      majú záujem o túto dôležitú problematiku v dnešnom digitálnom veku.
      Zároveň budeme veľmi radi, ak o podujatí budete informovať aj ďalšie osoby a inštitúcie vo Vašich
      regiónoch.
      MARIÁN HAMADA
      Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS)

          

      MPSVR SR Špitálska 4, 6, 8 | 816 43 Bratislava | Slovenská republika
      tel.: +421 2 2045 8103
      marian.hamada@employment.gov.sk | www.employment.gov.sk
      www.detstvobeznasilia.gov.sk  
      www.facebook.com/NKSpreRPNnD
      www.instagram.com/detstvo_bez_nasilia/

   • 23nov
     • Jeseň v školskom klube detí

       

      V našom školskom klube detí sme prežívali jesenné obdobie nabité zázrakmi, vlnami tvorivosti a formovaním hlbokých priateľstiev, ktoré sme spestrili časom stráveným vonku, hľadaním pokladov v jesennom lístí a objavovaním krásy prírody.

      Bc. Horelíčanová, Bc. Časnochová

   • 20nov
     • Testovanie pohybových predpokladov

      V našej škole prebehlo v období september a október testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Cieľom projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa. Zároveň poradiť/ nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Naši prváci a tretiaci si preverili svoje pohybové predpoklady v disciplínach ako: predklon v sede , opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah - sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh na 20m( BEEB TEST). Namerané výsledky žiakov budú zapísane do celoslovenského testovania.

      PaeDr. Koperová R.

   • 15nov
    • Upozornenie pre rodičov a žiakov
     • Upozornenie pre rodičov a žiakov

      Vážení rodičia,

      dovoľte informovať Vás o varovaní, ktoré vydalo Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT: ,,Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp“.

      Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje rodičov pred skupinou “Přidej co nejvíc lidí” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku. Skupina podľa spravodajstva z ČR sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd.

      Na uvedenom linku nájdete odporúčania a bližšie informácie: 

      List ministerstva školstva

      Odporúčania:

       

       

   • 14nov
     • Pozývame....

      Pozývame Vás na tradičný lampiónový sprievod. Lampióny si každý musí doniesť sám, ale  môžete si donisesť aj vlastnoručne vyrobené lampióny, lampáše, lampy, lucerny.. (lampióny sa vešajú alebo držia , nie vypúšťajú) .Odporúčame reflexné prvky na oblečení.

      Program:

      16.20 hod - príchod účastníkov pred školu

      16.30 hod - lampiónový sprievod od základnej školy s materskou školou smer hlavná cesta, Coop jednota, bytovky, hlavná cesta späť ku škole

      17:15 Príchod do areálu záhrady MŠ, kde sa budú premietať krátke rozprávky s vianočnou tematikou

      Pre deti aj rodičov bude prichystané pri škole malé občerstvenie.

      Čo si priniesť?  lampión, pohárik na čaj a dobrú náladu

      Tešíme sa na Vás

   • 13nov
     • Záložka do knihy

      Naša škola sa do projektu Záložka do knihy spája školy zapojila i tento školský rok. Záložky deti pripravovali  s nadšením a presvedčením, že sa stanú symbolom čítania pre nových kamarátov z partnerskej  Základnej školy vo Vilemove v Čechách. Výmenu záložiek sme tak mohli využiť k nadviazaniu priateľskej spolupráce, ale aj na poznávanie jazyka, literatúry, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v ČR.

      Mgr. Revayová M., Mgr. Révayová E.

   • 13nov
     • Výberové konanie k žiackemu poradnému orgánu

      Dňa 9. novembra 2023 sa naši žiaci zúčastnili výberového konania k žiackému poradnému orgánu. Organizátori privítali talentovaných mladých jednotlivcov, ktorí odhalili svoje skryté schopnosti a  presvedčenie o zlepšení školskej komunity. Záber výberového konania bol široký a pestrý, čo svedčí o rôznorodosti našich žiakov Ich predstavenia a nápady boli inšpirujúce a ukázali, že naši žiaci majú nielen výnimočné akademické schopnosti, ale aj záujem a odhodlanie zapájať sa do školských otázok. Žiacky poradný výbor bude mať neľahkú úlohu vybrať tých najvhodnejších kandidátov. Sme presvedčení, že tí, ktorí budú zvolení, prinesú nový impulz a energiu, ktorá posilní našu školskú komunitu. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich úsilie a angažovanosť. Tešíme sa na to, ako budú naši žiaci formovať budúcnosť nášho školského prostredia prostredníctvom žiackeho poradného výboru. 

      PhDr. Takáčová 

   • 09nov
    • Riaditeľské voľno 16.11.2023 aj MŠ
     • Riaditeľské voľno 16.11.2023 aj MŠ

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov 781, 023 14 Skalité Vám oznamuje, že na základe  § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, základných umeleckých školách, na praktických školách, odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov udeľuje voľno dňa 16.11.2023 deťom materskej školyžiakom 1. -  6. ročníka základnej školy z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie)

      Riaditeľské voľno

      Riadne vyučovanie, bude pokračovať v pondelok 20.11.2023. Všetci stravníci školskej jedálne sú na uvedený deň z obedov odhlásení.

   • 10nov
     • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI

      Vážení rodičia a rodinní príslušníci detí a žiakov obce Skalité.

      V pondelok 4.12.2023 sa aj naša Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité pripája k organizátorom Mikulášskej kvapky krvi s odberom v Kysuckej nemocnici Čadca. Snahou je obnoviť tradíciu skalitského darcovstva a nájsť nových dobrovoľných darcov krvi. Pomôžeme tým zachraňovať životy ľudí, ktorí sú odkázaní na nezištnú pomoc darcov. 

      Preto, ak si dospelý, vážiš viac ako 50 kilogramov a cítiš sa zdravý, poď s nami pomáhať. Ako na to? Klikni na našu stránku: www.gonscak.sk/darovanieskalite a zapíš sa do záväzného formulára na darcovstvo krvi! Každý darca má v deň odberu zákonný nárok na platené voľno a vitamínový doplnok zo svojej zdravotnej poisťovne.

      ĎAKUJEME

   • 09nov
     • ADVENTNÉ TRHY - výzva

      Milí rodičia, zamestnanci a priatelia školy.
      Po minulom roku sme sa (OZ DETSTVO KUDLOV) opäť rozhodli  zúčastniť sa  ADVENTNÝCH TRHOV v Skalitom.  Chceme Vás požiadať, aby ste sa prihlásili vyplnením tohto formulára PRIHLASOVANIE,

      ak chcete prispieť svojimi výrobkami, maškrtami do stánku" KUDLOVSKÉ MAŠKRTY" v Skalitom. Týmto prieskumom potrebujeme zistiť množstvo a druh  tovaru,  ktorý budeme ponúkať. Vopred ĎAKUJEME.

      Svoje výrobky následne môžete priniesť do 1.12. od 08:00 do 15:30 hod. do školy alebo CVČ v centre obce, resp. 2.12.2023 priamo na trhy od 8:00 hod. do stánku našej školy. Ďakujeme.

   • 08nov
     • Medovníková súťaž

      Milí žiaci, Vážení rodičia. Zástupcovaia žiackého školského parlamentu vás pozývajú, zapojiť sa do súťaže o najkrajší medovníček. Kategórie sú 3: 1. kategória MŠ .

                                                                   2. kategória  ZŠ - 1. stupeň.

                                                                   3. kategória - ZŠ - 2. stupeň.

      Tešíme sa na všetky medovníčky. 

   • 07nov
     • Finančná gramotnosť v 9.A

      Téma finančnej gramotnosti je v súčasnosti veľmi žiadaná a veľmi potrebná. Je nutné, aby boli aj naši žiaci v tejto oblasti dostatočne informovaní a vzdelaní. Vďaka Nadácii Partners Group SK a úžasnej mladej lektorke Stanislave Čaneckej si mohli deviataci vyskúšať, ako efektívne hospodáriť s peniazmi ešte skôr, ako dostanú prvú výplatu. Cieľom prednášky bolo oboznámenie sa s pojmami – finančná gramotnosť, dobré a zlé dlhy, účty, poistenia, poplatky, debetné a kreditné karty, bývanie – hypotéka, úver, dôchodkový systém – 1., 2. a 3. pilier a mnohé iné. Prednáška bola obohatená o praktické úlohy súvisiace s financiami (výplatná páska – hrubá mzda, čistá, mzda, odvody). Žiaci by mali už vo svojom veku vedieť, že je dôležité peniaze zarobiť, ale oveľa dôležitejšie je správne ich použiť a investovať.

   • 06nov
   • 02nov
     • Október bol mesiacom úcty k starším

      V uplynulom mesiaci Naši parlamentní zástupcovia vyzvali nás všetkých, aby sme sa zapojili do výzvy, ktorá niesla názov "Október - mesiac úcty voči našim starším". Celý tento mesiac bol plný príležitostí pre žiakov a žiačky, aby ukázali svoju vďaku a lásku voči starším generáciám.

      Máme radosť, že mnohí z vás prijali túto výzvu a aktívne sa zapojili do rôznych aktivít. Ďakujeme každému, kto prejavil svoj záujem a zúčastnil sa tohto dôležitého podujatia. Niektorí z vás piekli lahodné koláčiky, iní navštívili svojich starých rodičov, a niektorí sa dokonca venovali výrobe krásnych čajových pohárikov pre svojich drahých starých.

      Rovnako sme plni hrdosti na naše deti zo ŠKD, ktoré sa aktívne zapojili do tejto iniciatívy. Spolu so svojimi úžasnými vychovávateľkami, Ankou a Ivetkou, ukázali, že aj malé gestá a prejavy lásky môžu mať veľký význam. Tento mesiac bol príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, aké cenné sú naše staršie generácie a ako dôležité je prejavovať im svoju úctu a lásku nielen v októbri, ale po celý rok. Ešte raz ďakujeme všetkým za ich účasť a príspevok k tejto krásnej iniciatíve! Vaši parlamenťáci :-)

   • 27okt
     • Učiteľská osobnosť Slovenska

      Milí rodičia, kolegovia, žiaci,

       termín uzavretia nominácií tých najlepších učiteľov a učiteliek na získanie prestížneho titulu Učiteľská osobnosť Slovenska pre rok 2023 sa nezadržateľne blíži. Učitelia môžu byť nominovaní či už vlastnými kolegami, žiakmi alebo rodičmi žiakov do 5.11.2023. Napriek tomu, že je toto povolanie absolútnou nevyhnutnosťou pre gramotnosť a inteligenciu celého ľudstva, na Slovensku je pomerne podhodnotené. Aj preto sa organizuje ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska, ktoré vyzdvihuje prácu a snahu skutočných učiteľských osobností.

      Nominovať inšpiratívnych učiteľov či učiteľky môžete na tomto linku: Nominujte - Učiteľská osobnosť Slovenska (ucitelskaosobnost.sk)

      Už len Vaša nominácia môže byť pre mnohých šikovných učiteľov ocenením ich dlhoročnej práce. Pre tých pokorných dokonca veľkým prekvapením, ktoré ich môže posunúť na laureáta ocenenia a dokonca až do celosvetového kola „Global Teacher Prize“! Áno, aj na Slovensku máme učiteľov na svetovej úrovni.

   • 27okt
     • DICK WHITTINGTON AND HIS CAT

      V utorok 24. októbra sme si spolu s 3.A, 3.B, 4.A, 5.A a 6.A spríjemnili deň návštevou divadelného predstavenia v Dome kultúry v Čadci. Nešlo však o obyčajné divadlo - tentokrát prebiehalo v anglickom jazyku pod názvom “Dick Whittington and His Cat“ (Dick Whittington a jeho mačka). Žiaci si tak mohli pozrieť originálne znenie anglickej rozprávky o životnom príbehu chlapca Dicka a jeho mačky, ktorému sa vďaka jeho vernej štvornohej spoločníčke podarilo zbohatnúť a stať sa starostom Londýna. Naše deti si zároveň mohli vyskúšať aj etiketu správania na divadelnom predstavení, čo im išlo veľmi dobre. Sme hrdí, že aj takto, mimo školy, vedia reprezentovať a pekne sa správať

   • 26okt
     • VEČERNÁ ŠKOLA PRE RODIČOV

      Vážení rodičia, pozývame Vás na  verejné online podujatie "Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo", ktoré usporadúva Bezpečný internet,  ktoré sa bude konať DNES 26.10.2023; 17:30 – 19:00.

      Byť vedomým rodičom v dnešnej digitálnej dobe je naozaj dôležité. Prináša totiž so sebou mnohé riziká, ktoré chtiac-nechtiac prispievajú k formovaniu našich detí .

      Ako si poradiť so závislosťou detí na digitálnych technológiách?Na ktorých kľúčových premenných je postavené vedomé rodičovstvo?Aké výchovné stratégie by mali vedomí rodičia ovládať?Ako nastaviť pravidlá používania digitálnych technológií čo najefektívnejšie?

      Odpovede na tieto otázky popretkávané skúsenosťami z praxe vám prinesie Michal Božík, psychológ z VÚDPaP-u. 

      Tešíme sa na vás. Link na pripojenie: https://us06web.zoom.us/j/87622741752 

       

   • 24okt
     • Misijná čokoládka

      Naši žiaci, učitelia a dobročinní rodičia vytvorili tento záhadný a dobrodružný príbeh, keď sa spojili v nezabudnateľnej misijnej zbierke pre krásnu Afriku. Srdcervúca vďaka všetkým, ktorí sa zapojili a sú prínosom a svetlom nádeje v tých najvzdialenejších kútoch sveta. ĎAKUJEME vaši parlamenťáci

   • 20okt
     • Deviataci čítajú prvákom 2023

      Motivácia je základ! To, že je čítanie dôležité a že môže byť aj príjemné, sme chceli ukázať aj našim najmenším kamarátom – prváčikom. Navštívili sme ich na hodine slovenčiny a prečítali im zopár pekných rozprávok. Jednoduchými otázkami sme si nenápadne overili, či nás počúvali a čo si zapamätali. Ich šikovnosť a pozornosť sme  odmenili vlastnoručne  vyrobenými obrázkami . Všetci mali veľkú radosť a prekvapenie sa im páčilo. Úsmevy prváčikov boli pre nás odmenou. Dostali sme prísľub, že na konci roka nám prídu prečítať oni a my sa na to už teraz tešíme.  Aktivitu pripravili žiaci 9. ročníka: Tamara, Natália, Dávid, Rišo, Samuel, Lukáš a Matej. 

   • 16okt
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité
   • základná škola: 0910 376 159 skola@zskskalite.edu.sk materská škola: 0948 010 771 msskalitekudlov@gmail.com školská jedáleň: 0948 060 771 jedalen.kudlov@gmail.com ŠKD: 0911 675 265 skola@zskskalite.edu.sk CVČ: 0917 518 965 cvcskalite1@gmail.com riaditeľka školy: 0915 977 560 kancelária: 0910 376 159 zástupkyna MŠ 0948 010 771 vedúca jedálne 0948 060 771
   • Skalité 781, 023 14 Skalité 02314 Skalité Slovakia
   • 37812386
   • 2021671278
   • 0910376159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje