Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č. 781

 

Navigácia

NOVINKY

Pondelok 24. 9. 2018
Počet návštev: 1933796

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 24.9.2018)
Laura Tomicová (9.A)
Jana Mikulová

Navigácia

NOVINKY

Oznamy

 • Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781

  realizuje dopytovo-orientovaný projekt

  Operačný program: Ľudské zdroje

  Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

  Kód projektu: 312011N413

  Názov projektu: Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Skalité - Kudlov

  Realizácia projektu: 09.2018 – 08.2021

  Rozpočet projektu: 45 153,00 €

  Spolufinancovanie: 5 %

  Cieľová skupina: Žiaci základnej školy

 • V poslednom období, najmä cez víkendy a v období letných prázdnin, sme zaznamenali škody na majetku Obce Skalité - budove ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov, ktoré sme riešili aj s Políciou (odcudzená kamera, poškodený videozvonček, rozbité okná, posprejovaná fasáda a poškodená fasáda od nárazu auta). Jedným z opatrení je opätovné uzamykanie brány napriek viackrát poškodeným zámkom. Nový zámok však "nevydržal" na bráne ani jednu noc a bol odcudzený a poškodená reťaz. Nemienime akceptovať toto správanie, budova školy slúži verejnému záujmu, preto vás prosíme, aby ste nám posielali podnety, ak budete svedkami niečoho podobného.